Projekt OSTAŃCE PRÓŚB opowiada o ludowej architekturze sakralnej trzech krajów biorących udział w projekcie OCALIĆ NARODOWĄ SPUŚCIZNĘ, o norweskich kościołach Stavkirke, islandzkich kościółkach farmerskich i kaszubskich kapliczkach przydrożnych. Nasze działania rozpoczęliśmy w Polsce na Kaszubach. Staraliśmy się odnaleźć tam możliwie wszystkie przydrożne kapliczki, poznać ich genezę, odszukać twórców i zaobserwować, jaką rolę odgrywają one w życiu społeczności wiejskich. Następnie wybraliśmy się w podróż na północ Europy, do Norwegii i Islandii. Każdy nasz krok udokumentowaliśmy fotograficznie lub filmowo, każdą rozmowę, anegdotę, zapisaliśmy.

Wszystko, co powstało w ramach tego projektu: czy to album, wystawa, mapa, strona internetowa, jest swego rodzaju hołdem i naszym ukłonem dla tradycji i kultury.

idea
pro
jektu

wirtu
alne
kapli
czki

Dzięki technologii Photosynth możecie Państwo przyjrzeć się kaszubskim kapliczkom z bliska, odkryć ich często zaskakujące detale, a nawet zobaczyć je z innej perspektywy.

Aby stało się to możliwe musieliśmy podczas trwających blisko rok wypraw po Kaszubach, wykonać setki zdjęć dokumentujących szczegółowo każdy obiekt.

  • Eea Grants
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Różnorodność kulturowa

Projekt „Ostańce Próśb” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism.

Organizator:
Muzeum Narodowe w Gdańsku