Polska
Wielki Klincz

Kapliczka nr 1525

18.06281E, 54.09868N

Zobacz podobne:

1950-1975, XX, Polska

Kapliczka wzniesiona została w 1975 roku dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Obiekt poświęcony została Matce Bożej z Lourdes, której figura znajduje się wewnątrz niszy, za szkłem. Od frontu, na kamiennym cokole, zawieszono tablicę z napisem: „Ku czci ofiar II wojny światowej, mieszkańców wsi Wielki Klincz” oraz nazwiskami osób poległych na wojnie, zamordowanych przez okupantów oraz zmarłych w obozach zagłady. Z przeciwnej strony znajduje się druga, dodana później, tablica, na której wyryto nazwiska innych osób oraz napis: „Zginęli w latach 1939-1945 na obcej ziemi, w byłym ZSRR, uprowadzeni przez NKWD. W dowód pamięci rodziny ofiar i rodacy. W 600 lecie Wielkiego Klincza”. Przy kapliczce lokowany jest jeden z ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała.