Polska
Półczno

Kapliczka nr 1460

17.63916E, 54.15114N

Zobacz podobne:

1950-1975, XX, Polska

Kapliczka ustawiona została przy drodze w 1970 roku. Obiekt wzniesiono w intencji zdrowia rodziny fundatorów. Ma on formę kamiennego, trójstopniowego postumentu, na którego szczycie znajduje się przeszklona szafka nakryta czterospadowym daszkiem z krzyżem. W jej wnętrzu umieszczona została figura Matki Bożej z Lourdes i dwie figurki aniołków. Przy kapliczce odbywają się nabożeństwa majowe.