Polska
Nowa Karczma

Kapliczka nr 1427

18.20221E, 54.13320N

Zobacz podobne:

1950-1975, XX, Polska

Kapliczka wzniesiona została prawdopodobnie w latach 60. XX wieku. Ma ona postać kamiennego, masywnego postumentu, zwieńczonego daszkiem. We wnętrzu kapliczki ustawiono figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Na cokole umieszczono kamienną tablicę z napisem: „Pamięć ofiarom terroru hitlerowskiego 1939. Mieszkańców gminy Nowa Karczma” oraz listą nazwisk zamordowanych mieszkańców.