Polska
Gdynia

Kapliczka nr 1368

18.44205E, 54.45052N

Zobacz podobne:

1925-1950, XX, Polska

Kapliczka wybudowana została w roku 1949, w miejscu, gdzie przed II wojną światową stał drewniany krzyż, który w czasie okupacji uległ zniszczeniu. Kapliczka ma formę smukłego postumentu, z którego wyrasta krzyż. Zawieszono na nim wizerunek Chrystusa. Wewnątrz cokołu umieszczona został niewielka nisza. W jej wnętrzu ustawiono figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Na kapliczce wyryto napis „Błogosław Panie. 1949”.