Polska
Gdynia

Kapliczka nr 1367

18.54403E, 54.51546N

Zobacz podobne:

1975-2000, XX, Polska

Metalowy krzyż na Kamiennej Górze wybudowany został w 1994 roku. Pierwszy tego typu obiekt stanął w tym miejscu jednak dużo wcześniej. Już w roku 1887 gospodarz Walenty Jasiński miał wybudować tu pierwszy, drewniany krzyż. Po nim pojawiły się kolejne, w roku 1931 i 1934. W czasie II wojny światowej krzyż uległ zniszczeniu, odbudowano go jednak już latem 1945 roku. Krzyż ten został uszkodzony przez wichurę w roku 1958, po czym naprawiono go i pozostawiono na miejscu aż do roku 1961, kiedy ówczesne władze wymusiły jego usunięcie. W latach 80. XX wieku pobliska parafia rozpoczęła starania o ustawienie na Kamiennej Górze metalowego obiektu. Plan został zrealizowany po blisko 15 latach, kiedy pojawił się obecny krzyż. Mierzy on 25 metrów i wykonany został z ze stali węglowej o zwiększonej wytrzymałości i obłożony blachą nierdzewną. Na krzyżu umieszczone zostały dwie tablice. Napis na pierwszej z nich głosi: ,,KRZYŻ NA KAMIENNEJ GÓRZE W GDYNI. Poświęcony dnia 3 maja 1994 roku przez J.E. Ks. Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego dr Tadeusza Gocłowskiego. Ufundowany i zrealizowany przez Ks. Prałata Edmunda Wierzbowskiego, wiernych z Kościoła NMP Królowej Polski przy wsparciu Społeczeństwa miasta. Projektanci: arch. Wojciech Dworski, arch. Janusz Jarzębowicz. Wykonawca: Stocznia Remontowa ,,NAUTA'' w Gdyni''. Napis na drugiej tabliczce brzmi: ,,Krzyż na Kamiennej Górze w Gdyni ufundowany i zrealizowany przez Ks. Prałata Edmunda Wierzbowskiego, poświęcony 3 V 1994 przez Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego. Projektanci: arch. Dworski i Jarzębowicz. Wykonawca: Stocznia Remontowa ,,Nauta''. Wysokość krzyża 25 m + 5 m fundamenty''.