Polska
Bzowo

Kapliczka nr 1322

18.66042E, 53.55401N

Zobacz podobne:

1925-1950, XX, Polska

Kapliczka wzniesiona została w roku 1945 jako wotum dziękczynne za powrót fundatorów z niemieckiego obozu pracy w Lebrechtdorf (Potulice). Obiekt odnowiono w 2000 roku. Kapliczka poświęcona została Matce Bożej Niepokalanego Poczęcia, której betonowa figura ustawiona została na lastrykowym postumencie. Umieszczono na nim również dwie tabliczki. Na wyższej napisano: „Pod Twoją obronę”, na niższej zaś: „W ofierze za szczęśliwy powrót z obozu Potulice. 1941-1945. H.T. Kurpiewscy. Maj 2000 roku odnowienie figury, K.B.M. Wiechowicz”. Przy kapliczce odbywają się nabożeństwa majowe, a czasem również październikowe.