Polska
Warcz

Kapliczka nr 1223

18.48436E, 54.20891N

Zobacz podobne:

1975-2000, XX, Polska

Kapliczka ustawiona została w 1991 roku na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu. Kształtem przypomina ona piramidę, na której zwieńczeniu znajduje się marmurowy krzyż. Obiekt poświęcony został Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny. Figurę Marii ustawiono wewnątrz kapliczki. Poniżej, na cokole, znajdują się tabliczki z napisem „Maryjo, matko nasza, pod Twoją obronę uciekamy się” oraz „Wdzięczni Bogu i Maryi za 2000-lecie Chrześcijaństwa, za dar papieża Polaka Jana Pawła II, 05.06.1991”.