Polska
Osiek

Kapliczka nr 1204

18.49213E, 53.72202N

Zobacz podobne:

1900-1925, XX, Polska

Kapliczka ma formę kolumny, na której umieszczona została figura św. Rocha z pastorałem.Powstała prawdopodobnie w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku. Obiekt znajduje się na terenie dawnego cmentarza przy kościele pod wezwaniem św. Rocha. Dzięki przechowywanym tu relikwiom, w 2011 r. parafia zyskała status sanktuarium związanego z kultem św. Rocha.