Polska
Skórcz

Kapliczka nr 1200

18.52490E, 53.79372N

Zobacz podobne:

Polska

Kapliczka ma postać wysokiego, betonowego postumentu umieszczonego na kamiennym, schodkowym cokole. Na szczycie ustawiona została figura św. Rocha z laską pielgrzymią i psem. Na dole postumentu wmurowana jest tablica z napisem: „Św. Rochu, módl się za nami”. Dawniej prowadziła tędy trasa pieszej pielgrzymki, związanej z kultem św. Rocha, wiodąca ze Skórzewa do Osieka.