Polska
Jaroszewy

Kapliczka nr 1144

18.36081E, 54.02967N

Zobacz podobne:

1925-1950, XX, Polska

Kapliczka powstała w roku 1948. Odbudowano wówczas obiekt, zniszczony w 1939 r., z którego pochodzą – stojące obecnie wewnątrz – figury, przechowywane w czasie wojny przez mieszkańców wsi. Są to wizerunki świętych Rocha i Rozalii oraz Matki Boskiej Królowej Świata. Obiekt zwieńczony jest metalowym krzyżem, również pochodzącym ze starej kapliczki. Na cokole umieszczono tablicę z napisem: „Matko Boska, Królowo Polski, módl się za nami”. Dawniej odbywały się tu różańcowe nabożeństwa październikowe, obecnie tylko majowe.