Polska
Swołowo

Kapliczka nr 1089

16.83840E, 54.47754N

Zobacz podobne:

Polska

Kapliczka poświęcona jest Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny. Ustawiona została w centrum wsi, przy kościele. Obiekt ma postać kamiennego postumentu z otynkowanym licem, na którym znajduje się napis „Niepokalana Królowo Pokoju módl się za nami”. Na cokole umieszczono dużą figurę Matki Boskiej, ozdobioną sztucznymi kwiatami.