Polska
Wielka Wieś

Kapliczka nr 1046

17.36077E, 54.57064N

Zobacz podobne:

1950-1975, XX, Polska

Ta nietypowa kapliczka wybudowana została prawdopodobnie w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie światowej. W głównej części obiektu umieszczono wizerunek Jezusa Gorejące Serce a poniżej napis „Jezu ufam Tobie”. Po obu jego stronach umieszczono dwie wieżyczki, w których znajdują się nisze. Ustawiono tam znicze. Dalej, symetrycznie, rozlokowano po jednej figurze anioła. Całość zwieńczona jest trzema krzyżami.