Norwegia
Gol

Kościół nr 2130

10.68298E, 59.90786N

Zobacz podobne:

XIII, Norwegia

Kościół Gol został przeniesiony z miejscowości Gol w regionie Hallingdal i obecnie znajduje się w Norweskim Muzeum Historii Kultury w Oslo. Obiekt ten jest datowany na 1212 według badań dendrologicznych. Kiedy miasto Gol wybudowało nowy kościół około 1880 roku, podjęto decyzję o rozbiórce starego. Przed zniszczeniem uchroniło go Towarzystwo Ochrony Zabytków Dawnych Norwegii, które odkupiło materiały w celu ponownego wzniesienia kościoła w innym miejscu. Dzięki wsparciu Króla Oskara II, który sfinansował przeniesienie i odtworzenie udało się umiejscowić kościół w prywatnym skansenie królewskim w pobliżu Oslo. Renowację, prowadzoną pod okiem architekta Waldemara Hansteena ukończono w 1885r, zaś podczas rekonstrukcji wzorowano się na stylistyce Borgund stavkirke. Pomimo iż kościołem Gol zarządza Norweskie Muzeum Historii Kultury, kościół jest nadal formalnie własnością panującego monarchy.