Polska
Strysza Góra

Kapliczka nr 796

18.03635E, 54.36612N

Zobacz podobne:

2000-, XXI, Polska

Jest to wzniesiona z kamieni kapliczka, w którą wmurowano drewnianą tablicę - płaskorzeźbę przedstawiającą św. Huberta podczas polowania wraz z inskrypcją: "Św. Hubercie, módl się za nami" a także drugą tablicę z napisem: "Wielkiemu stwórcy, na wieczną cześć i chwałę. Kapliczkę zbudowano na 60-lecie istnienia KŁ "Knieja" pracowników Lasów Państwowych w Gdańsku. AD 2006". Całość przykryta jest czterospadowym, krytym szkudłami oraz zwieńczonym metalowym krzyżem daszkiem.