Polska
Mojusz

Kapliczka nr 788

17.96738E, 54.34474N

Zobacz podobne:

1975-2000, XX, Polska

Powstała w 1990 r., jako wyraz wdzięczności za powodzenie, murowana z białej cegły kapliczka osadzona jest na murowanym z kamieni postumencie. Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przykryta jest ośmiopołaciowym, krytym blachą daszkiem na planie krzyża greckiego oraz otoczona przeszklonymi, półkoliście zakończonymi okienkami, pod którymi umieszczono tabliczkę z inskrypcją: "Pod Twoją obronę uciekamy się".