Polska
Gdańsk

Kapliczka nr 672

18.77330E, 54.34716N

Zobacz podobne:

1975-2000, XX, Polska

Stojąca na rozstaju dróg kapliczka wzniesiona została na 150-tą rocznicę objawienia Matki Bożej w La Salette. Figura Matki Boskiej Saletyńskiej, umieszczona w prostokątnej, przeszklonej skrzyneczce, przykryta jest metalowym, zwieńczonym krzyżem daszkiem w kształcie muszli. Całość osadzona jest na murowanym z drobnych kamieni i betonu postumencie, na którym zwieszono tabliczki z inskrypcjami: "Zbliżcie się moje dzieci i nie lękajcie się" oraz "Pleniewo, 11.09.94". Przy kapliczce odbywają się nabożeństwa maryjne. Zatrzymują się tu także wycieczki rowerowe, zmierzające do Stutthofu i Sobieszewa.