Norwegia
Torpo

Kościół nr 2123

8.70800E, 60.66386N

Zobacz podobne:

XII, Norwegia

Torpo stavkirke znajduje się w małej miejscowości Torpo, . Zbudowany w 1192, Torpo stavkirke jest najstarszym budynkiem zarówno w dolinie jak i tradycyjnej dzielnicy Hallingdal. Kościół został poświęcony św Małgorzacie. Zakupiony przez gminę w 1875 roku, która planowała poszerzyć budynek o aneks w kierunku wschodnim, ale w 1879 roku zdecydowano, tylko zmodernizować wnętrze nowego stropu i galerii. Na skutek protestów Towarzystwa Ochrony Zabytków w związku z próbami modernizacji gmina zdecydowała się na budowę nowego kościoła na sąsiedniej działce. Obecnie obydwa kościoły stoją obok siebie. Torpo stavkirke jest jednym z dwóch drewnianych kościołów, na których widoczne są podpisy rzemieślników, drugim z nich jest kościół z Al. W obydwóch kościołach możemy znaleźć identyczny podpis: "Torolf zbudował kościół". Pełny runiczny napis w Torpo stavkirke brzmi: §A ?orolfr : g?r?i : kirku ?esa ÷: askrimr ÷ hakon ÷ ?likr ÷ pal ? ?inri?i ÷ si?nti ÷ ?orolfr §B ?orer ÷ r?ist §C olafr "?órolfr wykonał ten kościół. Ásgrímr, Hákon, Erlingr, Páll, Eindri?i, Sjaundi, ?órulfr. ?órir rzeźbił. Ólafr?