Norwegia
Hopperstad

Kościół nr 2113

6.56890E, 61.07733N

Zobacz podobne:

XIV, Norwegia

Stavkirke Hopperstad, znajduje się w pobliżu Vik?yri w gminie Vik. Zakłada się, że został zbudowany około 1130r. i stoi nieprzerwanie w swojej pierwotnej lokalizacji. Miał wiele szczęścia, ponieważ udało się go wyrwać zębowi czasu, który w ciągu 700lat od jego powstania, bardzo mocno naruszył jego status- kościół był kompletnie spustoszony, zarówno wewnątrz jak i pozbawiony zewnętrznych dekoracji, zostawiony samemu sobie, popadał w ruinę. Miał być rozebrany w momencie ukończenia nowego kościoła w Vik w 1887r, jednak w ostatniej chwili udało się go odkupić i objąć patronatem przez Towarzystwo Ochrony Dawnych Zabytków Norwegii (Society for the Preservation of Ancient Norwegian Monuments) w 1880r. Obecna świątynia została zrekonstruowana na wzór sylwetki kościoła Burgund. Podczas rekonstrukcji zostały przywrócone XVII wieczne polichromie i dekoracyjne wzory, które prawdopodobnie powstały w średniowieczu. Podczas rekonstrukcji pod podłogą znaleziono fragmenty rzeźbionych elementów, co wskazuje, że nowy kościół musiał zastąpić stary, który został zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XI wieku.