Polska
Jerzkowice

Kapliczka nr 424

17.58401E, 54.33086N

Zobacz podobne:

1975-2000, XXI, Polska

Jest to biała figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej umieszczona na prostokątnym, ceglanym postumencie. Stan zachowania kapliczki jest dobry.