Polska
Żarnowiec

Kapliczka nr 55

18.08808E, 54.78705N

Zobacz podobne:

1925-1950, XX, Polska

Towarzystwo Wojaków i Powstańców ufundowało figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w 1929 r. z okazji pięciolecia powstania związku. Matka Boska w prawej ręce trzyma berło, w lewej - Dzieciątko z jabłkiem królewskim. Na kamiennym, wysokim postumencie umieszczono tablicę z inskrypcją: "W HOŁDZIE N.M.P. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ W DNIU 5 LECIA TOW. POWST. I WOJ. 1924 ŻARNOWIEC 1929 R".