Polska
Rzyszczewo

Kapliczka nr 2536

16.60114E, 54.34229N

Zobacz podobne:

Polska

Na terenie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, na potężnym, betonowym postumencie znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanej. Na postumencie wyryto inskrypcję, ale niestety jest ona nieczytelna. Odczytać można jedynie datę 1914-1918, która wskazuje na okres trwania I wojny światowej.