Polska
Rusinowo

Kapliczka nr 2484

16.50945E, 54.51051N

Zobacz podobne:

1975-2000, XX, Polska

Drewniany krzyż misyjny znajduje się na terenie parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rusinowie. Na jego pionowej belce wyryto napis: „Misje Św. 9-25 V 1985 R. O.O. Redem[ptoryści]”, a na poziomej: „W KRZYŻU ZBAWIENIE”. Pod krzyżem znajduje się figurka Matki Bożej Fatimskiej.