Polska
Charbrowo

Kapliczka nr 2347

17.59975E, 54.67689N

Zobacz podobne:

1925-1950, XX, Polska

Przeniesiony z cmentarza w Maszewku/Komaszewie w latach 90. XX wieku kamienny krzyż jest częścią powstałego po 1945 roku przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP ołtarza polowego. Oprócz krzyża i stołu ofiarnego składają się nań także znajdujące się po dwóch stronach dwa kamienne filary-obeliski. Na obu znajdują się prawie nieczytelne, znacznie wytarte napisy. Na jednym z nich czytamy: „Gustav Zimdars, Rittergutsbesitzer, geb.11.Februar 1836, gest. 23.Juni 1861”, czyli „Gustav Zimdars, właściciel majątku rycerskiego, ur. 11 lutego 1836 r., zm. 23 czerwca 1861r.”, na drugim zaś: „Eduard Zimdars, Rittergutsbesitzer, geb.15.August 1837, gest.3.Juni 1867”, czyli „Eduard Zimdars, właściciel majątku rycerskiego, ur. 15 sierpnia 1837 r., zm. 3 czerwca 1867 r.”. Na krzyżu można odczytać inskrypcję: „Ist unsere Zeit kommen, so wollen wir ritterlich leiden, um unserer Brüder willen.- Maccabäer 9, III”, która jest cytatem z Księgi Machabejskiej (9,3): „Skoro przyszedł na to czas, powinniśmy więc cierpieć po rycersku, za wolą naszych braci”. Na cokole krzyża widnieje napis: „Wolfgang von Gruben, Leutnant im 1. Garde-Ulanen-Regiment, geb.Am 28.August 1897, gefallen vor Helsingfors am 12.April 1919“, czyli „Wolfgang von Gruben, podporucznik 1.Gardy Regimentu Ułanów, ur. 28 sierpnia 1897 r., poległ pod Helsingfors 12 kwietnia 1919 r.” (Helsingfors to dawna nazwa Helsinek).