Polska
Glina

Kapliczka nr 2299

18.78038E, 53.62694N

Zobacz podobne:

1900-1925, XX, Polska

Słupowa, betonowa kapliczka wzniesiona na rzucie kwadratu, nakryta namiotowym dachem i zwieńczona niewielkim krzyżem. Rozmieszczony poziomo gzyms dzieli wizualnie konstrukcję na dwa równe poziomy. W górnej części, na osi centralnej mieści się wnęka zamknięta odcinkowym łukiem. W jej wnętrzu stoi figura Matki Bożej z Lourdes. W dolnej części mieści się prostokątna blenda, w której widniał kiedyś napis o bliżej nieznanej treści i rok „1911”, który jest prawdopodobną datą powstania obiektu. Całość otoczono drewnianym płotkiem. Przy kapliczce odprawiane są nabożeństwa majowe.