Polska
Obrzynowo

Kapliczka nr 2202

19.26192E, 53.77787N

Zobacz podobne:

1950-1975, XX, Polska

Polichromowana figura Matki Bożej Niepokalanej na wysokim, rozbudowanym postumencie o dekoracji „łezkowej” (guttae) pod gzymsem. Na osi centralnej postumentu, pomiędzy dwoma pilastrami zawieszono tablicę z napisem „MARYJO, KRÓLOWO POLSKI! JESTEM PRZY TOBIE, PAMIĘTAM, CZUWAM! MATKO NASZA PROWADŻ NAS W NOWE WIARY TYSIĄCLECIE. 6.VII.1967 R.” Figurę postawiono ku uczczeniu obchodów milenium chrztu Polski. Wówczas powszechnie dokonywano odnowy aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego jej opatrzności na kolejne 1000 lat.