Polska
Mikołajki Pomorskie

Kapliczka nr 2194

19.17220E, 53.85581N

Zobacz podobne:

1900-1925, XX, Polska

Neogotycka kapliczka spoczywająca na oddzielonym gzymsem, zwężającym się ku górze postumencie w kształcie trapezu. Nakryta dachem o sklepieniu krzyżowym, z niewielkim szczytem zwieńczonym krzyżem. Od czterech stron znajdują się wnęki, w których mieszczą się kolejno: figura św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus, motyw Deesis (Matka Boża, Jezus, św. Jan), dwa krucyfiksy i medaliony z wizerunkiem Marii i Chrystusa. Kapliczkę wzniesiono w 1903 roku, co potwierdza zamieszczona na postumencie data.