Polska
Mikołajki Pomorskie

Kapliczka nr 2191

19.16827E, 53.85328N

Zobacz podobne:

1975-2000, XXI, Polska

Kapliczka ma postać niepolichromowanej piety, ustawionej na wysokim postumencie ułożonym z głazów i kamieni. Obiekt postawiono na terenie przykościelnym w 2000 roku.