Polska
Batorowo

Kapliczka nr 2148

19.37102E, 54.24924N

Zobacz podobne:

1975-2000, XX, Polska

Krzyż metalowy o strzałkowych zakończeniach umieszczony jest na wysokim schodkowym postumencie, na którym widnieje tabliczka z napisem „KRÓLUJ NAM CHRYSTE Pamiątka pobytu Papieża Jana Pawła II w Polsce pamiątka klęski powodzi 20.01.1983 r.”. W centrum, wśród metalowych promieni wisi pasyjka przykryta łukowym daszkiem z blachy. Obiekt wzniesiono na wydzielonej drewnianym płotkiem przestrzeni. Całość ozdobiono kolorowymi taśmami.