Polska
Święty Gaj

Kapliczka nr 2086

19.40307E, 53.97799N

Zobacz podobne:

1975-2000, XX, Polska

Stację wzniesiono w 1991 roku w postaci podwójnego krzyża drewnianego, na którym pod drewnianym, dwuspadowym daszkiem umieszczono płaskorzeźbioną, prostokątną płytę drewnianą o przedstawieniu figuralnym. Relief przedstawia modlitwę nocną Wojciecha przed kaplicą męczenników w Pradze lub Magdeburgu przed budynkiem świątynnym w kształcie rotundy. Biorąc pod uwagę wskazówki w legendach literackich, badacze rozważali dwie możliwości. Według pierwszej z nich, modlitwa była reakcją na wieść o śmierci biskupa Dytmara. W świetle drugiej propozycji, rzecz dzieje się w Magdeburgu i odnosi się do jednej z samotnych modlitw, na które Wojciech wymykał się do kościołów podczas przerw w zajęciach. Pod płytą znajduje się tabliczka z rzymska cyfrą I. Obiekt jest składowym elementem drogi krzyżowej św. Wojciecha, wśród której wznosi się charakterystyczny ołtarz polowy. W kwietniu 1997 roku odbyły się tu uroczystości kościelne o wymiarze ponadregionalnym, z okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha. Stacje tej drogi krzyżowej wyróżnia to, że zostały wykonane w stylu podobnym do drzwi gnieźnieńskich.