Polska
Sztutowo

Kapliczka nr 1849

19.16558E, 54.32665N

Zobacz podobne:

1975-2000, XX, Polska

Granitowy pomnik Jezusa Chrystusa z koroną cierniową, usytuowany został na kamiennym postumencie, na którym widoczne są granitowe napisy: "REDEMPTOR HOMINIS W BOLESNĄ ROCZNICĘ POWSTANIA OBOZU KONCENTRACYJNEGO: SZTUTOFF 1939-1979".