Polska
Gręblin

Kapliczka nr 1814

18.76646E, 53.95967N

Zobacz podobne:

LXXI, Polska

Krzyż metalowy stylizowany na brzozę, powstał w latach ’80 XX wieku. W centralnej części krzyża pod ozdobnym półokrągłym daszkiem umieszczona została figurka Jezusa Chrystusa. Wokół figury promieniście rozmieszczone zostały metalowe pręciki emitujące promienie słoneczne. Krzyż ozdobiony został sztucznymi kwiatami, thują oraz różnokolorowymi wstęgami. Wokół krzyża ustawione jest niskie metalowe ogrodzenie. Data postawienia pierwszego krzyża w tym miejscu jest nieznana, jednak mieszkańcy wsi twierdzą, że wcześniejszy krzyż był drewniany. Pod krzyżem odbywają się nabożeństwa majowe.