Polska
Mały Miłobądz

Kapliczka nr 1784

18.74083E, 54.14786N

Zobacz podobne:

2000-, XXI, Polska

Metalowy krzyż pokryty brązową farbą usytuowany został przy głównej drodze. Pował w maju 2004 roku. U góry krzyża widoczna jest tabliczka z napisem: INRI. U dołu Krzyża widoczna jest złota tabliczka z napisem: „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto krzyż odgadnie-ten nie upadnie…” „Ten krzyż ustawiono w roku kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka- Jana Pawła II Niech Pan Jezus błogosławi wszystkich mieszkańców Małego Miłobądza i niech umacnia w Ich sercach wiarę, nadzieję i wzajemną miłość. Rok Pański 2014” Fundatorami Krzyża są mieszkańcy Małego Miłobądza.