Polska
Trutnowy

Kapliczka nr 1741

18.78586E, 54.23963N

Zobacz podobne:

Polska

Kapliczka skrzynkowa na drewnianym krzyżu. W kapliczce znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia oraz niewielki, metalowy krzyżyk. Dach kapliczki jest metalowy. Na krzyżu, pod wygiętym daszkiem, umieszczono figurę Jezusa Chrystusa oraz małą tabliczkę z napisem INRI. Krzyż otoczono metalowym płotem, na którego furtce znajdują się dwie złote, metalowe ryby zwrócone ku sobie.