Polska
Wielbrandowo

Kapliczka nr 1699

18.57806E, 53.81594N

Zobacz podobne:

1975-2000, XXI, Polska

Drewniany krzyż wzniesiony został na wzgórzu, na skraju wsi. Obiekt wybudowano w 2000 roku, dla uczczenia dwutysiąclecia Chrześcijaństwa. Krzyż ustawiono w miejscu, gdzie istniał wcześniej podobny obiekt, który uległ zniszczeniu. Obecny krzyż wykonany jest z drewna. Umieszczono na nim figurę Chrystusa. Poniżej, na pionowej belce wyryto: „AD 2000 r. – 2008 r.” i umieszczono tabliczkę z napisem: „Na pamiątkę Roku Millenijnego i I Misji, wdzięczni mieszkańcy Wielbrandowa. 24.IV.2000 – 22.VI.2008”. Przy krzyżu odbywają się nabożeństwa czerwcowe.