Polska
Gnojewo

Kapliczka nr 1644

18.90987E, 54.05434N

Zobacz podobne:

XVII, Polska

Ten wyjątkowy obiekt znajduje się tuż przy drodze krajowej nr 22. Kapliczka datuje się najprawdopodobniej na drugą połowę XV wieku. Od tego czasu była ona wielokrotnie przebudowywana, zachowała jednak swój pierwotny, gotycki charakter. W czasie drugiej wojny światowej kapliczka została przeniesiona na swoje obecne miejsce. Konieczność jej przesunięcia związana była z rozbudową drogi, koło której obiekt został ustawiony. Prace przy przenoszeniu wykonywane były w 1941 roku przez jeńców, zgromadzonych w znajdującym się zaraz obok obozie. W roku 1945, w czasie działań wojennych, kapliczka została znacznie uszkodzona. Odrestaurowano ją w roku 1958 a dwa lata później wpisano do rejestru zabytków. Ostatnią, gruntowną renowację kapliczka przeszła w roku 2009. Poświadcza to kamienna tablica ułożona przy kapliczce. Wyryto na niej napis: „Odrestaurowano ze środków Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury i Gminy Miłoradz. 01.08.2009” oraz jego tłumaczenie w języku niemieckim. Kapliczka poświęcona została Najświętszemu Sercu Chrystusa. Figura Jezusa ustawiona jest w niższej niszy, otwartej z czterech stron. Być może pierwotnie zawieszony w niej był dzwon. Obok figury umieszczono niewielki, ikoniczny wizerunek Matki Bożej Królowej Świata z Dzieciątkiem Jezus. W górnej niszy umieszczono zaś krzyż z wizerunkiem Chrystusa.